มุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทไปด้วยกัน!

RECOMM มุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปด้วยกัน
ตอนนี้กำลังรับสมัครพาร์ทเนอร์ที่จะมาทำธุรกิจร่วมกันอยู่

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

+66(0)2-229-5553

เวลาที่ให้บริการ 9.00-18.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม ที่นี่

กรุณาโทรศัพท์หรืออีเมลมาสอบถามได้ทุกเมื่อ
พวกเรารอที่จะตอบข้อสงสัยของทุกท่านอยู่