กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และสารอินทรีย์ออกจากทั่วทุกมุมห้อง ReSPR- เรสปา

ReSPR (เรสปา)

"ReSPR" ได้ถูกนำไปใช้ในสถานีอวกาศนานาชาติของ NASA เป็นเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมอนุภาคขนาดเล็กมากที่อยู่ในอากาศ แบคทีเรีย VOC และเชื้อโรคบนพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่งระบบฟอกอากาศทั่วไปไม่สามารถทำได้